Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: TCP

Τι είναι το διαδίκτυο;

Το διαδίκτυο, μερικές φορές αποκαλείται απλά «το δίχτυ,»είναι ένα παγκόσμιο σύστημα δικτύων υπολογιστών – ένα δίκτυο των δικτύων στα οποία οι χρήστες σε οποιοδήποτε μπορεί να έναν υπολογιστή, εάν έχουν άδεια, να πάρετε πληροφορίες από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή (και μερικές…
Περισσότερα