Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Al Sofia âm nhạc


The seller is currently Offline

Page Views: 2741
Date Added: 06/04/16
Last Updated: 06/04/16
Expiry Date: 06/02/26


Page Views: 2741
Date Added: 06/04/16
Last Updated: 06/04/16
Expiry Date: 06/02/26
 
Product/Service Details
Al Sofia âm nhạc là một trong Chicago s tài nguyên hàng đầu cho việc cung cấp giải trí nhạc sống tại sự kiện đặc biệt của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm một ensemble cho của bạn đám cưới lễ, âm nhạc phục vụ cocktail, Bữa tối nhạc hoặc một ban nhạc dance sôi động, linh hoạt cho tiệc cưới Chicago hay sự kiện công ty của bạn, không nhìn xa hơn!


Additional photos

Company Information(Al Sofia âm nhạc)

Company Profile:

Al Sofia âm nhạc là một trong Chicago premier nguồn lực cho việc cung cấp giải trí nhạc sống tại sự kiện đặc biệt của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm một ensemble cho của bạn đám cưới lễ, âm nhạc phục vụ cocktail, Bữa tối nhạc hoặc một ban nhạc dance sôi động, linh hoạt cho tiệc cưới Chicago hay sự kiện công ty của bạn, không nhìn xa hơn!

. >> More

Contact Information

Mailing Address:
910 W Van Buren St Suite #183 Chicago IL 60607
Country:
Hoa Kỳ
Phone Number:
630-924-1000
Fax Number:
Contact person:
Mr Sofia Âm nhạc- Send Email Now!