Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Mẩu tin lưu niệm nhôm


The seller is currently Offline
Mẩu tin lưu niệm nhôm
Page Views: 3763
Date Added: 09/11/12
Last Updated: 09/11/12
Expiry Date: 09/09/22

Mẩu tin lưu niệm nhôm
Page Views: 3763
Date Added: 09/11/12
Last Updated: 09/11/12
Expiry Date: 09/09/22
 
Product/Service Details
Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà cung cấp của nhôm phế liệu chẳng hạn như bánh xe phế liệu, phế liệu đùn, ubc lon.Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết


Additional photos
  • Mẩu tin lưu niệm nhôm

Company Information(Sua kim loại Sarl.)

Company Profile:
Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà cung cấp của sản phẩm kim loại khác nhau như mẩu tin lưu niệm, thỏi, phôi vv.Chúng tôi cung cấp với giá rất vừa phải.Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và các thủ tục giao hàng.. >> More

Contact Information

Mailing Address:
P.O box No.132,No.82 stevenage đường phố Mbanga pongo Mudemba SWR 237
Country:
Cameroon
Phone Number:
0023771504037
Fax Number:
Contact person:
Mr Salle Peter- Send Email Now!