Login | Buy | Sell  Chúng tôi tìm thấy 641 phù hợp với danh sách. Bây giờ hiển thị kết quả 71 để 80Lưới xem
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp các kết quả của bạn theo tiêu chuẩn đó.Photo Title Country/Area Last Updated Hits IM Contact
Li-MnO2 pin CR26500
Thông số kỹ thuật loại CR26500 xả lúc 23±2 ℃ và tại 0.5mA cho đến khi 10mA điện áp cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 5000mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hi.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1500 Offline Contact Now

Li-MnO2 pin CR18505SE
Thông số kỹ thuật loại CR18505SE xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 3000mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 20mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1341 Offline Contact Now

Li-MnO2 pin CR18505
Thông số kỹ thuật loại CR18505 xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 2800mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 1500mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1315 Offline Contact Now

Li-MnO2 pin CR17505SE
Thông số kỹ thuật loại CR17505SE xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 2700mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 15mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1212 Offline Contact Now

Li-MnO2 pin CR17505
Thông số kỹ thuật loại CR17505 xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 2500mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 1500mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1425 Offline Contact Now

Li-MnO2 pin CR17450SE
Thông số kỹ thuật loại CR17450SE xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 2400mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 15mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1273 Offline Contact Now

Li-MnO2 pin CR17450
Thông số kỹ thuật loại CR17450 xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 2200mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 1500mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1306 Offline Contact Now

Li-MnO2 CR17335SE
Thông số kỹ thuật loại CR17335SE xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 1800mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 10mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1374 Offline Contact Now

Li-MnO2 CR14505SE
Thông số kỹ thuật loại CR14505SE xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 1800mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 10mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1492 Offline Contact Now

Li-MnO2 CR14505
Thông số kỹ thuật loại CR14505 xả lúc 23±2 ℃ và tại 1mA cho đến khi đạt đến điện áp 2.0V xếp Volt 3.0V xếp hạng năng lực 1500mAh (xem nhận xét) tối đa. liên tục hiện tại 1000mA Max. nhiệt đ.. >>

Supplier: Shenzhen YKSH Sci&Tech Development Co., Ltd

Trung Quốc 09/25/12 1212 Offline Contact Now[<]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [>]  [>>]