Login | Buy | Sell  Chúng tôi tìm thấy 31029 phù hợp với danh sách. Bây giờ hiển thị kết quả 541 để 600Lưới xem
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp các kết quả của bạn theo tiêu chuẩn đó.Photo Title Country/Area Last Updated Hits IM Contact
3051CG2A22A1AB4M5E5 3051CG3A22A1AB4M5E5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/07/13 550 Offline Contact Now

3051GP5A2B21AB4M5 3051GP1A2B21AB4M5K5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/07/13 643 Offline Contact Now

3051CD1A22A1AB4M5 3051CD2A22A1AB4M5 3051CD3A22A1
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 1139 Offline Contact Now

3051CA2A22A1AB4M5 3051CA3A22A1AB4M5 3051CA4A22A1
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 688 Offline Contact Now

3051CG4A22A1AB4M5K5 3051CG5A22A1AB4M5K5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 659 Offline Contact Now

3051TG1A2C21AB4M5E5 3051TG2A2C21AB4M5E5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 715 Offline Contact Now

3051TG5A2B21AB4M5 3051TG1A2B21AB4M5K5 3051TG2A2
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 856 Offline Contact Now

3051CD4A02A1AB1H2L4M5 3051CD5A02A1AB1H2L4M5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 636 Offline Contact Now

3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5 3051CA1A22A1AB4M5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 798 Offline Contact Now

3051TG5A2C21AB4M5E5 3051TG1A2C21AB4M5I5 3051TG2
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 611 Offline Contact Now

1784-CP2 1784-CP3 1784-CP5 1784-CP6 1784-CP7 17
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 935 Offline Contact Now

140M-C2E-B10 700-HA32A1 150-B240NBDA 110KW
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 1769-ECR .. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 777 Offline Contact Now

1756-TC15 1757-ABRIO 1757-BEM 1761-CBL-AC00 1761 -
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 689 Offline Contact Now

1746-OB16E 1746-OB32 1746-OB8 1746-N2 1746-NI
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/06/13 862 Offline Contact Now

USAREM-03BYA11 USAREM-02CE2 SGMAH-02B1A5C
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/04/13 780 Offline Contact Now

USAPEM-07YR23 USAFED-03FA1 SGMKS-09A2A21X2
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com JAPMC-MC2.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/04/13 1137 Offline Contact Now

CM575-DN CM577-ETH CM579-PNIO CM579-ETHCAT CI5
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/04/13 850 Offline Contact Now

2711P-T15C15A2 2711P-T15C15B1
Điện tử JLD thêm: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, Trung Quốc Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 bài mã: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com 2711 P-.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/04/13 573 Offline Contact Now

2711P-T7C6B1 2711P-T7C6B2 2711P-T7C
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 2711P-T7C15.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/02/13 595 Offline Contact Now

2711P-T7C6B1 2711P-T7C6B2 2711P-T7C
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 2711P-T7C15.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/02/13 713 Offline Contact Now

P0914XN FBM246 tôi / A Series III P0970BC DNBI P
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 640 Offline Contact Now

P0916PY P0916QD P0916RB P0916TA P0917XQ P0922
Điện tử JLD thêm: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, Trung Quốc Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 bài mã: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com P0916FM.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 625 Offline Contact Now

P0916JW P0916JZ P0916MZ P0916NG P0916NN
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 792 Offline Contact Now

P0916GZ P0916GX P0916JT P0916JT-FBM211 P0916JT
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 677 Offline Contact Now

CSD3-A3BX1(P) CSD3-A5BX1(P) CSD3-01BX1(P) CSD3-02
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 685 Offline Contact Now

SAMSUNG PLC FARA N-70A CPL93033 DC ĐẦU VÀO 16P24V DC
JLD-điện tử thêm: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, Trung Quốc Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 bài mã: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com NX70-BA.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1321 Offline Contact Now

NX-Y16T NX-Y32T NX-Y64T NX-Y16SSR NX-DUMMY NX-AI8V
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1116 Offline Contact Now

CPL-9636 CPL-9632 CPL-9502 CPL-9503 CPL-9504 CPL-9
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com SI-2022 SI.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 745 Offline Contact Now

CPL-9215A-1 CPL-9216A-1 CPL-9631 CPL-9631A CPL-963
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 983 Offline Contact Now

NX750 CPU NX-CPU750D NX750 CPU NX-MEM750A NX-CP
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com CPL93103 NX.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1072 Offline Contact Now

VW3A4641 VW3A4642 VW3A4643 VW3A4644 VW3A46
Điện tử JLD thêm: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, Trung Quốc Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 bài mã: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com VW3A464.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 826 Offline Contact Now

ATV782U22Y ATV782U30Y ATV782U40Y ATV782U55Y
Điện tử JLD thêm: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, Trung Quốc Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 bài mã: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com ATV782U.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1101 Offline Contact Now

ATV61HU15N4S337 ATV61HU22N4S337 ATV61HU40N4S337
Điện tử JLD thêm: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, Trung Quốc Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 bài mã: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com ATV61HU.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1442 Offline Contact Now

140ACO02000 140AVI03000 140NOM25200 140XBE10000
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140ACO0200.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 981 Offline Contact Now

140ECH10500 140EHC20200 140NOE25100 140NOM21
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140AII3300.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1124 Offline Contact Now

140CPS11100 140CPS11400 140CPS11410 140CPS1142
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 170ADO3500.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1257 Offline Contact Now

140CPU43412A 140CRA21210 140CRP93100C 140CRP932
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140AII33000.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 945 Offline Contact Now

140XTS00500 140XTS01203 140XTS01206 140XTS01209
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 170NEF11021.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 911 Offline Contact Now

140DDO84300 140DAI54300 140XTS00100 140XTS0020
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1065 Offline Contact Now

140XBP00300 140XBP00400 140XBP00600 140XBP01000
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140DDO84300.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 783 Offline Contact Now

140CRP93100 140CPU53414A 140NOE77101 140CPU534
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 895 Offline Contact Now

140XCA71703 140XCP40100 140XCP51000 140XSM00200
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 170MCI0203.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 853 Offline Contact Now

172JNN21032C 172PNN21022 172PNN21022C 172PNN260
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 172JNN21032.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 835 Offline Contact Now

140NOM21100 140CHS11000 140CRP93200 140XTS00200
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1043 Offline Contact Now

140XTS01206 140XTS01212 140XTX00200 140XTS001
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140XBP01000.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1017 Offline Contact Now

140DAI75300 140CPU43412 140NOE77100 140AVI0300
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140DAI7530.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 991 Offline Contact Now

140CFK00400 140CFX00210 140CHS11000 140CHS21000
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140CRA2111.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 976 Offline Contact Now

170PNT16020 170XCP20000 170XTS00100 170XTS00200
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 170NEF1102.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 791 Offline Contact Now

140ACO02000 140ACO13000 140AII33000 140AII33010
Jld-electronics Add : Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen City,China Tel:86-0592-3137286 15859269427 Fax:86-0592-3286128 Post Code : 361001 Email : amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype : amy007859 Web : www.jld-electronics.com 140DDO35300.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 1084 Offline Contact Now

140DDO35300 140DDO84300 140DDM39000 140DRA840
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 942 Offline Contact Now

170NEF11021C 170NEF16021 170PNT11020 170PNT110
JLD-điện tử địa chỉ: Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, Tel:86 XiaMen City, Trung Quốc-0592-3137286 15859269427 Fax: 86-0592-3286128 Post Code: 361001 Email: amy.jldelectronics@yahoo.cn Skype: amy007859 Web: www.jld-electronics.com.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 01/01/13 3658 Offline Contact Now

Tốc độ rất lớn nam nữ HDMI cáp đen màu sắc
Tính năng: 1) kết nối mạ vàng 24 K đảm bảo chuyển tín hiệu cấp trên và tuổi thọ của hiệu suất tối đa. 2) 4 kiểm tra xoắn cặp OFC sợi dây dẫn với lớp cách nhiệt bọt PE, cải thiện các phản .. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3399 Offline Contact Now

HDMI cáp 1.4V hỗ trợ 3D 1080 P 4 K * 2 K
Tính năng (1) HDIM để cáp HDMI là phù hợp để sử dụng trong HDTV, nhà hát, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, DVD player, điện thoại di động TV và vv (2) HDMI Ethernet kênh HDMI Phiên bản 1.4 cáp.. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3835 Offline Contact Now

1080p HDMI M / MINI HDMI M với Ethernet hỗ trợ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: · 2 × HDMI 19PIN, tỷ kết nối · PVC khuôn · Kết nối mạ vàng · Với nylon bảo vệ lớp bảo vệ cáp từ mài mòn · Kỹ thuật số chuyển mức giá lên đến 10.2Gbps · Độ tinh khiết .. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3635 Offline Contact Now

270 độ totatable cáp HDMI với chất lượng cao
19M/M 270 ĐỘ GÓC QUAY CÁP HDMI 1. Thiết kế tuyệt vời của quay HDMI Cable 2. Vật liệu cao cấp, không mất tín hiệu 3. ĐỘ TRUNG THỰC CAO SIÊU 4. DUABLE CHO NGHÌN LẦN PLUGING 5. 2.4 m / 2.9 m / 3 m/5 m tính năng 1. F.. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3586 Offline Contact Now

Vàng kim loại mạ cắm cáp HDMI cho HOME THEATER
1. tuyệt vời thiết kế của quay HDMI Cable 2. Vật liệu cao cấp, không mất tín hiệu 3. ĐỘ TRUNG THỰC CAO SIÊU 4. DUABLE CHO NGHÌN LẦN PLUGING 5. 2.4 m / 2.9 m / 3 m/5 m tính năng 1. Full 1080 p nghị quyết hỗ trợ.. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3478 Offline Contact Now

dự án cáp HDMI, OEM/ODM
HDMI cáp 1.4 1:Blister HDMI Cable 1.4 Full HD, hdmi với ethernet 2:Gold-mạ cáp HDMI 19Pin, chiều dài: 1 m đến 15 m (3 FT 50 ft) 3:Braid: đen/trắng/xanh/màu xám...4:AWG (tùy chọn): 28/30/26/24, cho HDTV, DVB-T, HD player vv 5:Braid.. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3464 Offline Contact Now

Thiết kế mới HDMI cáp màu hồng cho PS3/HDTV
Tính năng (1) HDIM để cáp HDMI là phù hợp để sử dụng trong HDTV, nhà hát, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, DVD player, điện thoại di động TV và vv (2) HDMI Ethernet kênh HDMI Phiên bản 1.4 cáp.. >>

Supplier: Uniaccessory Electronics Co.,Ltd

Trung Quốc 12/27/12 3301 Offline Contact Now

Lowes điện
Lowe's điện là một thợ điện Santa Rosa đầy đủ dịch vụ / điện nhà thầu cung cấp dịch vụ cài đặt và sửa chữa điện. Chúng tôi xử lý cài đặt TV, cài đặt năng lượng mặt trời, thay thế b.. >>

Supplier: Lowes Electric

Hoa Kỳ 12/27/12 3548 Offline Contact Now

0-52001 S-2 0-52013-2 0-52013-3 0-52014
Email : linda.jldelectronics@yahoo.cn Web : www.jld-electronics.com 0-51825-2 0-51825-3 0-51825-4 0-51825-5 0-51825-6 0-51826 0-51826-1 0-51826-2 0-51826-3 0-51826-4 0-51829 0-51829-1 0-51829-2 0-51830 0-51831 0-51831-1 0-51831-10.. >>

Supplier: Jld-electronics

Trung Quốc 12/26/12 720 Offline Contact Now[<]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [>]  [>>]