Login | Buy | Sell  

Selling Leads: sỏi mật gia súc tươi và khô


The seller is currently Offline

Page Views: 3295
Date Added: 03/19/12
Last Updated: 03/19/12
Expiry Date: 03/17/22


Page Views: 3295
Date Added: 03/19/12
Last Updated: 03/19/12
Expiry Date: 03/17/22
 
Product/Service Details
Sỏi mật chúng tôi có một cổ phiếu lớn của sỏi mật bò và gia súc với giá rất hợp lý và thương lượng.


Additional photos

Company Information(BASI đá nhà xuất khẩu)

Company Profile:
Chúng tôi là nhà cung cấp của sỏi mật tự nhiên trên toàn thế giới và chúng tôi bán ở gram và kg tại giải thưởng thấp và hợp lý. chúng tôi đã ở trong dòng này của doanh nghiệp trong một thời gian rất dài. >> More

Contact Information

Mailing Address:
Carrefour de la joie Douala Littoral 237
Country:
Cameroon
Phone Number:
0023774331545
Fax Number:
Contact person:
Mr priyanshu Roy- Send Email Now!