Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Ox sỏi mật


The seller is currently Offline

Page Views: 3026
Date Added: 03/24/12
Last Updated: 03/24/12
Expiry Date: 03/22/22


Page Views: 3026
Date Added: 03/24/12
Last Updated: 03/24/12
Expiry Date: 03/22/22
 
Product/Service Details
Ox sỏi mật bán ox sỏi mật. Cũng khô. Khoảng 5 kgs. Tháng. Chúng tôi có thể cung cấp hàng hoá để bất kỳ điểm đến


Additional photos

Company Information(BASI đá nhà xuất khẩu)

Company Profile:
Chúng tôi là nhà cung cấp của sỏi mật tự nhiên trên toàn thế giới và chúng tôi bán ở gram và kg tại giải thưởng thấp và hợp lý. chúng tôi đã ở trong dòng này của doanh nghiệp trong một thời gian rất dài. >> More

Contact Information

Mailing Address:
Carrefour de la joie Douala Littoral 237
Country:
Cameroon
Phone Number:
0023774331545
Fax Number:
Contact person:
Mr priyanshu Roy- Send Email Now!