Login | Buy | Sell  

Drake lợp Inc (1 Listings)
Bán dẫn > Kinh doanh dịch vụ & > Dịch vụ > Bao bì

 

Drake lợp Inc

Company Overview

Drake lợp Inc thực hiện bảo trì và sửa chữa trên bất kỳ hệ thống mái nhà và được cấp phép cho công việc bảo hành trên nhiều nhà sản xuất ở Des Moines, IA. Chúng tôi làm thương mại/công nghiệp lợp chỉ!


 • Products/Service:

  Vật liệu lợp nhà thầu lợp công ty thương mại công nghiệp vật liệu lợp mái nhà sửa chữa lợp cung cấp Store

 • Corporate Website:

  http://www.drakeroofing.us/

 • Year Established:

  1875

 • Number of Employees:

  1-50

 • Total Annual Sales Volume:

  Below $100,000

 • Contract Manufacturing if Applicable:


Trade Leads


 • Drake lợp Inc


Contact Details

Contact Person:

Mr Rod Schmidt

Phone Number:

(515) 243-5719

Fax Number:

Moblie Phone:

Country:

United States

State/Province:

IA

City:

Des Moines

Zip Code:

30317

Street Address:

2057 Dean Ave.