Login | Buy | Sell  

Mathias tư vấn sl (2 Listings)
Bán dẫn > Nông nghiệp & thực phẩm > Nông nghiệp > Động vật chiết xuất

 

Mathias tư vấn sl

Company Overview

Chúng tôi là tiếng Tây Ban Nha công ty cơ sở nằm ở valencia, Tây Ban Nha được thiết lập vào năm 2002 với nhiều expirence trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi chuyên về xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. , chẳng hạn như chất chiết xuất từ aminal thích bò sỏi mật bò, dê bezoer vv, sản phẩm của chúng tôi là miễn phí từ bệnh và cũng khô.


 • Products/Service:

  chúng tôi chuyên về xuất khẩu các chiết xuất aminal chẳng hạn như, bò bò sỏi mật và dê bezoer.

 • Corporate Website:

  http://www.

 • Year Established:

  2003

 • Number of Employees:

  1-50

 • Total Annual Sales Volume:

  $100,000 - $500,000

 • Contract Manufacturing if Applicable:


Trade Leads


 • bò bò sỏi mật và dê bezoer

 • dê bezoer


Contact Details

Contact Person:

Mr Parre Mathias

Phone Number:

34 96 355 9180

Fax Number:

Moblie Phone:

Country:

Spain

State/Province:

Valencia

City:

Valencia

Zip Code:

46025

Street Address:

Calle francisco javier 21-6-12