Login | Buy | Sell  

Tradeforlife LTD (2 Listings)
Bán dẫn > Nông nghiệp & thực phẩm > Nông nghiệp > Động vật chiết xuất
Bán dẫn > Nông nghiệp & thực phẩm > Nông nghiệp > Hoa và thực vật

 

Tradeforlife LTD

Company Overview

chúng tôi là hàng đầu và hầu hết các nhà xuất khẩu kinh nghiệm của nhà máy và những người khác chúng tôi có trong dòng này của doanh nghiệp trong nhiều năm, đủ kinh nghiệm trong vận chuyển và đóng gói sản phẩm của chúng tôi chờ đợi chỉ cho nghiêm trọng liên hệ với các chất liệu và yêu cầu


 • Products/Service:

  động vật sừng, sữa động vật, thực vật

 • Corporate Website:

  http://www.

 • Year Established:

  1995

 • Number of Employees:

  1-50

 • Total Annual Sales Volume:

  Below $100,000

 • Contract Manufacturing if Applicable:


Trade Leads


 • Tê giác sừng để bán

 • Moringa Oleifera để bán


Contact Details

Contact Person:

Mr bán hàng Giám đốc

Phone Number:

23733093421

Fax Number:

Moblie Phone:

Country:

Cameroon

State/Province:

City:

Douala

Zip Code:

Street Address:

24 ave chính đường phố