Login | Buy | Sell  

Công ty TNHH KEM (3 Listings)
Bán dẫn > Thiết bị điện tử > Phần cứng máy tính & phần mềm > Vật tư tiêu hao
Bán dẫn > Xe hơi & giao thông vận tải > Xe ô tô > Tự động phụ kiện > Những người khác

 

Công ty TNHH KEM

Company Overview


  • Products/Service:

  • Corporate Website:

  • Year Established:

  • Number of Employees:

  • Total Annual Sales Volume:

  • Contract Manufacturing if Applicable:


Trade Leads


  • Thị lực bảo vệ phim

  • Bảo mật phim cho điện thoại di động

  • Ánh sáng mặt trời bảo vệ phim


Contact Details

Contact Person:

Mr Jason Lee

Phone Number:

82-31-5957137(ext.3)

Fax Number:

82-31-5957138

Moblie Phone:

82-11-94476886

Country:

Korea (South)

State/Province:

City:

Thành phố Namyangju

Zip Code:

Street Address:

Seorae B/D 1F., 404-11, Geumgok-Dong