Login | Buy | Sell  

Hệ thống sưởi điều hòa nhà thầu trên Homepros (1 Listings)
Bán dẫn > Thiết bị điện tử > Điện tử tiêu dùng > Nhà thầu điều hòa

 

Hệ thống sưởi điều hòa nhà thầu trên Homepros

Company Overview

Homepros hệ thống sưởi và máy lạnh nhà thầu sửa chữa dịch vụ và cài đặt nhà làm mát và hệ thống.
Chúng tôi dịch vụ, Scarborough, Tôrôntô, Richmond hill, Vaughan, GTA, Ajax và Mississauga.
Gọi cho chúng tôi hôm nay cho một dân số ước tính miễn phí và các chi phí của một sửa chữa điều hòa hoặc lò hấp.


 • Products/Service:

  Hệ thống sưởi nhà thầu máy lạnh

 • Corporate Website:

  http://www.homepros.ca

 • Year Established:

  2010

 • Number of Employees:

  1-50

 • Total Annual Sales Volume:

  Below $100,000

 • Contract Manufacturing if Applicable:


Trade Leads


 • Hệ thống sưởi điều hòa nhà thầu trên Homepros


Contact Details

Contact Person:

Mr Homepros hệ thống sưởi Máy lạnh nhà thầu trên

Phone Number:

647-243-5106

Fax Number:

Moblie Phone:

Country:

Canada

State/Province:

Ontario

City:

Goodwood

Zip Code:

L0C 1A0

Street Address:

30 ridge Road