Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Hệ thống UPS | Nguồn cung cấp điện liên tục | UPS


The seller is currently Offline

Page Views: 3204
Date Added: 08/05/12
Last Updated: 08/05/12
Expiry Date: 08/03/22


Page Views: 3204
Date Added: 08/05/12
Last Updated: 08/05/12
Expiry Date: 08/03/22
 
Product/Service Details
Nhiều sản phẩm Uninterruptible Power Up hệ thống của chúng tôi kéo dài tất cả các kích thước pha-3 giai đoạn công nghiệp khả năng đàn hồi UPS mô hình từ 1kVA để 6000kVA (6mVA) và thậm chí lên đến 6 megawatt song song với hệ thống. Bạn có thể chọn bất kỳ thương hiệu của điện liên tục hệ thống UPS, như chúng tôi là hoàn toàn độc lập năng lượng bảo vệ kỹ sư.


Additional photos

Company Information(Hệ thống UPS)

Company Profile:
Nhiều sản phẩm Uninterruptible Power Up hệ thống của chúng tôi kéo dài tất cả các kích thước pha-3 giai đoạn công nghiệp khả năng đàn hồi UPS mô hình từ 1kVA để 6000kVA (6mVA) và thậm chí lên đến 6 megawatt song song với hệ thống. Bạn có thể chọn bất kỳ thương hiệu của điện liên tục hệ thống UPS, như chúng tôi là hoàn toàn độc lập năng lượng bảo vệ kỹ sư.. >> More

Contact Information

Mailing Address:
81 spinney Hill, Melbourne, Derbyshire Derbyshire DE73 8LX
Country:
Vương Quốc Anh
Phone Number:
08450569076
Fax Number:
Contact person:
Mr Wendy Nuttall- Send Email Now!